Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız 2020 yılı için planladığı hedeflerine ulaşabilmek için yol haritasını belirledi.

Başkanlığımız 2020 yılı için planladığı hedeflerine ulaşabilmek için yol haritasını belirledi. Hedeflerin ve planların tüm personel tarafından özümsenmesi için gerçekleştirilen toplantıda;

*Kütüphane koleksiyonunun işlevsel bir şekilde geliştirilmesi,

*Elektronik bilgi kaynaklarının kullanımlarının artırılmasına yönelik kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi,

*Kullanıcı odaklı bir yaklaşım ile hizmetlerin sürdürülmesi,

*Üniversitemizin tamamında kitap ve kütüphane farkındalığı oluşturulması

için yapılması gerekenler görüşüldü.


Eklenme Tarihi : 16-01-2020 16:15:45