Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız tez, makale ve yayın süreçleri için eğitimler düzenleyerek üniversitemiz öğrencilerini araştırmaya ve yazmaya teşvik etmektedir.

Başkanlığımız tez, makale ve yayın süreçleri için eğitimler düzenleyerek üniversitemiz öğrencilerini araştırmaya ve yazmaya teşvik etmektedir. Etkinler kapsamında Başkanlığımızın abonelik gerçekleştirdiği IGI Global veritabanı için, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yönelik olarak seminerler düzenlendi. 

Türkiye’de bulunan üniversitelerden 1500’un üzerinde akademik makale ve kitap bölümü bulunan IGI Global'in tanıtımının da yapıldığı etkinliklerde;

  • Uluslararası hakemli yayın sahibi olabilmek için yapılması gerekenler,
  • Kabul ve basım süreçleri için izlenmesi gereken yollar,
  • Web of Science, Scopus, PsycIndex ve Compendex gibi indekslerde dizinlenmiş hakemli ve uluslararası yayınlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eklenme Tarihi : 12-03-2020 10:07:32