Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel
İDARE

Daire Başkanı

Şube Müdürü (İdari ve Mali Hizmetler)

Şube Müdürü (Teknik, Kullanıcı ve Kurumsal Arşiv Hizmetleri)

Ali AYGÜN

Murat Bahadır ÇAM

Emin DEMİR

aaygun64@odu.edu.tr

bahadircam@odu.edu.tr

e_demir@odu.edu.tr 

5702

5704

5705

İDARİ HİZMETLER
(Sekretarya, EBYS ve Yazı İşleri Birimi, Bina Teknik Destek)

Şef

Teknisyen

Memur

Sürekli İşçi

Caner MURATOĞLU

Ali AKDAŞ

Ayfer ALPER

Mehmet ÖZTÜRK

canermuratoglu@odu.edu.tr

ali_akdas@odu.edu.tr

ayfer293@hotmail.com

mehmetozturk@odu.edu.tr 

5702

5722

5714

5702

MALİ HİZMETLER
(İhale ve Doğrudan Temin Birimi, Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt Birimi, Taşınır Kontrol Birimi)

Bilgisayar İşletmeni

Bülent TOPRAK

bmurattoprak@hotmail.com 

5710
TEKNİK HİZMETLER
(Danışma Kütüphaneciliği, e-Kaynaklar, Açık Erişim, Kataloglama ve Sınıflama, Otomasyon ve Bilişim, Kütüphanelerarası İşbirliği, Halkla İlişkiler, Oryantasyon)

Kütüphaneci

Kütüphaneci

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Uğur DONBAY

Dursun KALKAN

Mehmet ŞAHİN

Gülseren PALAK

ugurdonbay@odu.edu.tr 

dursunkalkan@odu.edu.tr 

-

gulserenpalak@odu.edu.tr 

5717

5719

5702

5715

KULLANICI HİZMETLERİ
(Genel Koleksiyon, Süreli Yayınlar, Dijital Kütüphane, Ödünç Verme ve Danışma)

Bilgisayar İşletmeni

Bekçi

Sürekli İşçi

Gülnur USTA MERT

Halit ÇALIŞ

Samet HEKİMOĞLU

gulnurustamert@hotmail.com 

halit.calis@hotmail.com 

samethekimoglu@odu.edu.tr 

5720

5700

5720

KURUMSAL ARŞİV HİZMETLERİ
(Devir alma, Tasnif, Dijitalleştirme, Belge Sağlama, Yararlanma, Ayıklama, İmha)
       
YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ
Sürekli İşçi Sevinç ŞEKEROĞLU   5730
Sürekli İşçi Mahmut ÇAKIR   5730
Güvenlik     5700

---> Danışma hizmetleri, soru, görüş ve önerileriniz için  kddb@odu.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Ekleme tarihi: 09-01-2019 07:00:06 Güncellenme tarihi: 18-07-2019 11:13:50