Anasayfa

Bibliyografik Kaynaklar

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

 Google Scholar

Konu: Genel, Çok Konulu

Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar. Akademik yayıncılar, mesleki dernekler, önbaskı koleksiyonları ve üniversitelerin web sitelerindeki makaleleri bulur. (Bulunan makale ve diğer dökümanların bir kısmına tam metin erişim sağlar)

http://scholar.google.com.tr/ 

 E-Print Network

Konu: Fen Bilimleri

Kapsamında Fen Bilimleri ve Teknik alanlarda binlerce elektronik dokümanın bibliyografik kaydı bulunmaktadır. İçeriğindeki birçok kaynağa tam metin erişim de sağlamaktadır.

http://www.osti.gov/epsearch/search.html

 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995-

Konu: Genel, Türkiye

http://makale.mkutup.gov.tr/

 Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası

Konu: Genel, Türkiye

http://www.obib.hacettepe.edu.tr/

 KKTC Milli Kütüphane Kıbrıs Koleksiyonu

Konu: Genel, KKTC

http://mkutup.mebnet.net/kitaplist/klist-ana.html

 KKTC Milli Kütüphane Gazete Koleksiyonu

Konu: Genel, KKTC

http://mkutup.mebnet.net/gazetekolleksiyonu.html T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı