Haberler & Duyurular
Yeni! Natural Medicines ve Complete Anatomy veritabanları 31/05/2018'e kadar deneme erişimine açılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.Yeni! 54. Kütüphane Haftası Etkinlikleri ODÜ’de Başladı... Haber için tıklayınız. 27.03.2018Yeni!  "Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi Yayım Ağını Genişletiyor"adlı haber için tıklayınız 26.03.2018Acta Horticulturae aboneliği gerçekleştirilmiştir. 23.03.2018"ODÜ Bilgi Hazinesini Zenginleştiriyor" adlı haber için tıklayınız 16.03.2018ClinicalKey Medical Education veritabanı 17 Mayıs 2018'e kadar deneme erişimine açılmıştır. 23.03.2018Dijital Kütüphane Salonu 20.02.2018 saat 14:00 te açılmış olup hafta içi 08:30-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 20.02.2018Başkanlığımızca; kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan materyallerin sağlanması hizmeti verilmektedir. Detaylar için tıklayınız. 23.01.2018Birim Kütüphane Çalışanlarına Kütüphane Otomasyon Sistemi (Librid) Hakkında Kullanıcı Eğitimi Verildi 10.01.2018Araştırma ve çalışmalarınıza katkı sağlayabilecek yayınları içeren ulusal ve uluslararası çevrimiçi arşivlere ait erişim adresleri indekslenerek internet sayfamızda paylaşılmıştır. 09.01.20182018 yılında abonelik sağlanan Elektronik Veritabanları için tıklayınız.01.01.2018Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi Çalışma Saatleri hafta içi 08.30-22.30 saatleri arasıdır. 22.12.2017Emin Çetinceviz Merkezi Kütüphanesi ve Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezinin Açılışı Gerçekleştirildi. 15.12.201720.03.2017 tarihinden itibaren, Ödünç kaynağı zamanında iade etmeyen üyeler için günlük 0,50 TL para cezası uygulanacaktır.Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin dikkatine !
Anasayfa

e-Dergiler Türkçe

Türkçe E-Dergiler Erişim

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.efdergi.ibu.edu.tr/arsiv.html 

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sbe.ibu.edu.tr/dergi.html 

3 Acıbadem Hemşirelik Dergisi

http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/51/arsiv.asp

4 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.adyusbd.com

5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/

6 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://akuiibf.aku.edu.tr/

7 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU94232AQ101

8 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kefad.ahievran.edu.tr/

9 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

iktisat.kilis.edu.tr/dergi.html 

10 Akademik Bakış

http://www.akademikbakis.org

11 Akademik İncelemeler Dergisi

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/?pid=3&sid=2

12 Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

http://iibf.akdeniz.edu.tr/fakulte-dergisi

13 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi

http://ziraatdergi.akdeniz.edu.tr/tr

14 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

alanyadergi.akdeniz.edu.tr/tr

15 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/HYD/issue/archive

16 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kybele.anadolu.edu.tr/kybele.aspx?SR=sy%3DAnadolu+%C3%9Cn iversitesi+E%C4%9Fitim+Fak%C3%BCltesi+Dergisi&KT=MA&DZ=13&IL =1&IS=TARA&DS=OPENK&KL=OZEL  

17 Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi

http://kybele.anadolu.edu.tr/kybele.aspx?SR=SY%3DAnadolu+%C3%9C niversitesi+Fen+Fak%C3%BCltesi+Dergisi&KT=MA&DZ=13&IL=1&IS=TA RA&DS=OPENK&KL=OZEL 

18 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler.as px 

19 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=31&lang=0

20 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40

21 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=39

22 Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/

23 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/issue/archive

24 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/index

25 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/issue/archive

26 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/information/readers

27 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://fbe.balikesir.edu.tr/dergi/index.php?s=3

28 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

sbe.balikesir.edu.tr/dergi 

29 Bankacılık ve Finansal Piyasalar

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx

30 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

http://web.deu.edu.tr/baed/giris/index.php

31 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/kutuphane.php?CategoryId =802 

32 Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.net/

33 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

buje.boun.edu.tr/VolumeIssueRightContent.aspx

34 Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.befjournal.com.tr

35 Business and Economics Research Journal

www.berjournal.com/

36 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Fakültesi

http://www.bayar.edu.tr/~egitim/efdergi/

37 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://www2.bayar.edu.tr/fbe/dergi/

38 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/gecmis_sayilar.php

39 Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi http://civilacademy.fatih.edu.tr

40 Coğrafi Bilimler Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=33

41 Contemporary Educational Technology

http://www.cedtech.net/

42 Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/index2.php?name1=hemsirelikyo

43 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/index.php

44 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/issue/archive

45 Çalışma İlişkileri Dergisi

www.calismailiskileridergisi.org

46 Çalışma ve Toplum

www.calismatoplum.org

47 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi

http://www.cge.hacettepe.edu.tr/index.html

48 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

http://www.cshd.org.tr/

49 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.cu.edu.tr/efdergi/index.php/efdergi

50 Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://fbe.cu.edu.tr/makaleler.aspx

51 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp

52 Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp)Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.dicle.edu.tr/suryayin/zgegitimder/

53 Dil Dergisi

http://www.tomer.ankara.edu.tr/dildergileri/dergiler.htm

54 Dilbilim Araştırmaları

http://dilbilimarastirmalari.com/

55 Diyalektolog

http://www.diyalektolog.com/

56 Doğu Coğrafya Dergisi

http://www.dogucografya.com/

57 Doğuş Üniversitesi Dergisi

http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj

58 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

http://www.deuhyoedergi.org/index.php?option=com_content&task=vie w&id=32&Itemid=48

59 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php

60 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

http://web.deu.edu.tr/isletme/ifddergi/

61 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

http://web.deu.edu.tr/fmd/

62 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm

63 Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://fbe.dpu.edu.tr/dergi_son/index.html

64 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbe.dumlupinar.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html

65 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbe.dumlupinar.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html

66 Ege Akademik Bakış

http://www.onlinedergi.com/eab/Giris.aspx

67 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/arsiv.php

68 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1317&cat=d etails

69 Eğitim Araştırmaları

http://www.ejer.com.tr/

70 Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad

71 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

http://asosindex.com/journal-view?id=75

72 EKEV Akademi Dergisi

http://www.ekevakademi.org/

73 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.iibf.ibu.edu.tr/

74 Ekonomik Yaklaşım

http://yaklasim.iibf.gazi.edu.tr/

75 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.esosder.org/

76 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

http://fbe.erciyes.edu.tr/dergionline/Giris.aspx

77 Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/dergi.htm

78 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.erciyes.edu.tr/sosyal/dergi.html

79 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.erzincan.edu.tr/

80 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

http://iibf.ogu.edu.tr/dergi/

81 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sosbilen.ogu.edu.tr/icerik.aspx?ID=19

82 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE)

http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce

83 European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS)

http://ejeps.fatih.edu.tr/

84 European Journal of Physics Education

http://ejpe.erciyes.edu.tr/index.php/ejpe/index

85 Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://civilacademy.fatih.edu.tr/sayilar.htm

86 FE Dergi

http://cins.ankara.edu.tr/

87 Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://web.firat.edu.tr/ffmu/

88 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://tip.fusabil.org/content.php3?id=57

89 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/

90 Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

http://www.floradergisi.org/

91 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

http://www.flsfdergisi.com/

92 Gazi Akademik Bakış

http://www.ataum.gazi.edu.tr/news.php

93 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.gefad.gazi.edu.tr/index.php?menuID=22&lang=1

94 Gazi Üniversitesi Journal of Science

http://www.fbe.gazi.edu.tr/dergi/ojs/index.php/GUJS

95 Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri

http://www.tebd.gazi.edu.tr/c7s2.html

96 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www1.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd

97 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

http://sosyalb.gop.edu.tr/

98 Genel Tıp Dergisi

http://www.geneltip.com/

99 Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.giresun.edu.tr/index.php?id=277

100 Girişimcilik Ve kalkınma Dergisi

http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/gecmssylr.htm

101 Global Media Journal Turkish Edition

http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/

102 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

http://egifder.gumushane.edu.tr/

103 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

http://sbedergi.gumushane.edu.tr/

104 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

http://www.sid.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml

105 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp

106 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/

107 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/archive.php3

108 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

http://www.hemargedergi.org/

109 Hikmet Yurdu Dergisi

http://www.hikmetyurdu.com/

110 History Studies

http://www.historystudies.net/

111 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

http://ilaf.hitit.edu.tr/?l=tr

112 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.sbe.hitit.edu.tr/index.php?option=com_content&view=category&id= 56&Itemid=119

113 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)

http://www.int-jecse.net/

114 International Journal of Environmental and Science Education

http://www.ijese.com/

115 İ T Ü Dergisi Seri C: Fen Bilimleri

http://www.itudergisi.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1541

116 İktisat İşletme ve Finans Dergisi

http://www.iif.com.tr/index.php/iif

117 İlköğretim-Online

http://ilkogretim-online.org.tr/

118 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/

119 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://www.iticu.edu.tr/yayin/fen.htm

120 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.iticu.edu.tr/yayin/sosyal.htm

121 İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

http://eidergisi.istanbul.edu.tr/arsiv.html

122 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/yayinlar.htm

123 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmecmua

124 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

http://www.iie.istanbul.edu.tr/ydsy/

125 İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmaliye/index

126 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

http://www.siyasal.istanbul.edu.tr/sbfdergi.htm

127 İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

http://www.suleymanozdemir.com/?module=haberoku&xx=read&ID=34

128 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları ( İstanbul Üniversitesinin tüm akademik dergilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.)

http://www.iudergi.com/tr/indextr.php

129 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

http://www.iudergi.com/tr/index.php/turkiyat/login

130 İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

http://www.isguc.org/?p=archive

131 İşletme Araştırmaları Dergisi http://isarder.org/www/

132 Journal Of Global Strategic Management

http://www.isma.info/isma/kategori1/HOMEPAGE.html

133 Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://www.asosindex.com/

134 Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.karadenizdergi.com/

135 Karadeniz Araştırmaları

http://www.karam.org.tr/

136 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

http://www.journalagent.com/kvhd/default.asp

137 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Dergisi

http://www.kefdergi.com/

138 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kefad.ahievran.edu.tr/

139 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://kosbed.kocaeli.edu.tr/

140 Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

http://sanerc.ku.edu.tr/tr/journal

141 Kuramsal Eğitimbilim

http://www.keg.aku.edu.tr/

142 Mali Çözüm

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=1&Yid=112

143 Maliye Dergisi

http://www.sgb.gov.tr/Sayfalar/MaliyeDergisi.aspx

144 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi

http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/fakulte/gecmis-sayilar

145 Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

http://avrupa.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=12

146 Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/Arsiv.html

147 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efd.mersin.edu.tr/

148 Mevzuat Dergisi

http://www.mevzuatdergisi.com/

149 Milli Eğitim

http://yayim.meb.gov.tr/megitim.html

150 Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi

http://www.millifolklor.com/tr/

151 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://akademik.mu.edu.tr/sayfa.aspx?skod=1055&bkod=06020000#

152 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

http://www.modav.org.tr/#

153 Muhasebe ve Denetime Bakış

http://www.turmob.org.tr/turmobweb/EKutuphane/EKKategoriDetay.asp x?enc=lsltu1qqOgNxGRial5tmNeqSzGeND4KBpMF7lDAJExiJf5XOHu9m w+EeWU6JAX0cfDjSBLFnqAAve2IixGFNGWRUtrxBhvwVhfhV/xktVPq7R reumN1fQks5+Xntp8tv

154 Muhasebe ve Finansman Dergisi

http://journal.mufad.org/index.php/tr/arsiv

155 Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://mukaddime.artuklu.edu.tr/

156 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.mku.edu.tr/enstituler/sosyalbilimleri/index.php?tablo=altme nu4

157 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/

158 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergi.omu.edu.tr/index.php/EDUCATION/index

159 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

http://dergi.samsunilahiyat.com/

160 Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=2

161 Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Tam metin erişimi yoktur)

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/osmanlibilim/osm anlibilimdergi.htm 

162 OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi) ( Çok Kapsamlı)

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=19  (çok kapsamlı)

163 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/OncekiSayilar.aspx

164 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa5498.aspx

165 Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

http://www.paradoks.org/

166 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

http://www.phdergi.org/jvi.aspx?pdir=bsbd&plng=tur&list=pub

167 Rekabet Dergisi

http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=dergiliste&Lang=TR&icId=8 1&detId=83&ustId=81

168 Sağlık Bilimleri Dergisi

http://sagens.erciyes.edu.tr/default.asp?sayfa=10

169 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://www.journalagent.com/saufbe/

170 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Akademik İncelemeler Dergisi

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/?pid=3&sid=2

171 Sayıştay Dergisi

http://dergi.sayistay.gov.tr/Default.asp?sayfa=2

172 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/default.asp

173 Sosyal Bilimler Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/yayinlar.php

174 Sosyal Bilimler Metinleri

http://sosyalbe.nku.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&i d=21&Itemid=34

175 Sosyoekonomi Dergisi

http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/anasayfa.html

176 Su Ürünleri Dergisi

http://jfas.ege.edu.tr/

177 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/dergi/index.html

178 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/

179 Tarih Araştırmaları Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18

180 Tarih İncelemeleri Dergisi

http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/tarih/dergi.htm

181 TDID (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi)

http://www.egeweb.ege.edu.tr/tdid/

182 Tıp Araştırmaları Dergisi

http://tader.org/index.php?pg=archive

183 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/index.php

184 TİSK Akademi

http://www.tisk.org.tr/akademi.asp

185 Toplum ve Sosyal Hizmet

http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/

186 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/SosyalBilimler/Dergi/index.htm

187 Turkish Journal of Chemistry

http://journals.tubitak.gov.tr/chem/

188 Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/engineering/

189 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

http://www.trjfas.org/

190 Turkish Journal of Mathematics

http://journals.tubitak.gov.tr/math/ 191

Turkish Journal of Physics

http://journals.tubitak.gov.tr/physics/

192 Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/Anasayfa.aspx

193 Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

http://www.turkishstudies.net/

194 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

http://www.tebd.gazi.edu.tr/

195 Türk Psikiyatri Dergisi

http://www.turkpsikiyatri.com/en/default.aspx?modul=archive

196 Türk Psikoloji Dergisi

http://www.turkpsikolojidergisi.com/

197 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

http://www.humanlawjustice.gov.tr//Dergiler.aspx

198 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

http://pediatri.turkiyeklinikleri.com/

199 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.tsadergisi.org/

200 Türklük Bilimi Araştırmaları

http://www.tubar.com.tr/

201 Uludağ Üniversitesi , İİBF Dergisi

http://iibfdergi.uludag.edu.tr/

202 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www20.uludag.edu.tr/~ef_dergi/iletisim.htm

203 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www20.uludag.edu.tr/~sbd/

204 Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.avrasyadergisi.com/

205 Uluslararası Ekonomik Sorunlar

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?3e3f0808-3113-48e2-9cf0- ea06dd3204cb

206 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

http://www.uiiid.net/

207 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

http://www.insanbilimleri.com/

208 Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

http://www.iojes.net//content/detail.aspx?catid=2&subcatid=2

209 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.sosyalarastirmalar.com/anasayfa.htm

210 Verimlilik Dergisi

http://vgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1889&lng=tr

211 Yıldız Teknik Üniversitesi: Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

http://www.ytusigmadergisi.com/

212 Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi

http://www.tybhd.org.tr/index.php/2012-05-06-12-18-37/gecmis-sayilar

213 Yönetim Araştırmaları Dergisi

http://yad.baskent.edu.tr/makale.htm

214 Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

http://www.iie.istanbul.edu.tr/yonetimDergisi/

215 Yönetim ve Ekonomi

http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/

216 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efdergi.yyu.edu.tr/

217 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.zgefdergi.com/

218 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbd.karaelmas.edu.tr/ T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı