Anasayfa

e-Tezler

E-TEZLER

 DART-Europe E-Theses Portal

Konu: Çok Konulu

http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/64

 NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Konu: Çok Konulu

http://www.ndltd.org/

 Worldwide Electronic Theses and Dissertations Index

Konu: Çok Konulu

http://etd.ohiolink.edu/world.cgi

 Florida State University Electronic Theses and Dissertations

Konu: Çok Konulu

http://etd.ohiolink.edu/world.cgi

 Massachusetts Institute of Technology Theses

Konu: Çok Konulu

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center

Konu: Çok Konulu

http://etd.ohiolink.edu/

 The Pennsylvania State Univ.'s Electronic Theses and Dissert. Arch.

Konu: Çok Konulu

http://etda.libraries.psu.edu/

 Theses Canada Portal

Konu: Çok Konulu

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-e.html

 Australian Digital Theses Program

Konu: Çok Konulu

http://research.anu.edu.au/thesis/

 British Library, ETHOS (Electronic Theses Online Service)

Konu: Çok Konulu

http://ethos.bl.uk/Home.do

 T.C. Kükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Konu: Çok Konulu

http://tez2.yok.gov.tr/

 Akdeniz Üniversitesi Tez Sorgulama Sistemi

Konu: Çok Konulu

http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/tezler

 Anadolu Üniversitesi Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://kybele.anadolu.edu.tr/kybele.aspx?SR=s%3Dt*&KT=TE&DZ=13&IL=1&IS=TARA&DS=OPENK&KL=OZEL

 Ankara Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/

 Atılım Üniversitesi Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://library.atilim.edu.tr/kurumsal/tr/index.php?dosya=tez.htm

 Bahçeşehir Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://library.bahcesehir.edu.tr/

 Bilkent Üniversitesi Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://librarycatalog.bilkent.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/49

 Çukurova Üniversitesi Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://library.cu.edu.tr/tez.asp

 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://www.fbe.deu.edu.tr/Ana_Sayfa.aspx 

 Ege Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://library.ege.edu.tr/screens/tez.html

 Gazi Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/

 İzmir Ekonomi Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://library.emu.edu.tr/turkcelibrary/SerbestKaynaklar.htm#ETEZ6

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Konu: Çok Konulu

http://bliss.iyte.edu.tr/easytr.php?bank=TEZLER

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

Konu: Çok Konulu

http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/Yordam.htm

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi

Konu: Çok Konulu

http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=208

 Sabancı Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://www.sabanciuniv.edu/bm/tr/?opac/digital/ethesis.html

 Sakarya Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=tezler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://bliss.sdu.edu.tr/easytr.php?bank=SDUTEZ

 Trakya Üniversitesi

Konu: Çok Konulu

http://193.255.140.18/yordam.htm

 DPT Uzmanlık Tezleri

Konu: Çok Konulu

http://ekutup.dpt.gov.tr/uztez/

 T.C. İçişleri Bakanlığı Tezler

Konu: Çok Konulu

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?content=153 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı