Anasayfa

Sözlükler

Ask Oxford Dictionary - AB Gn.Sek. [ 2003 ]

Oxford dictionary'nin ücretsiz internet versiyonu.

http://oxforddictionaries.com/

Güncel Türkçe Sözlük – TDK

Taranabilir nitelikteki Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde halen 100 binden fazla anlam bulunmaktadır.

Kişi Adları Sözlüğü

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts

Dil Sözlükleri: İngilizce-İngilizce

24 dil için online sözlük

http://tr.bab.la/

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tier_1

French-English Dictionary - The ARTFL Project

İçerik: Fransızca-İngilizce ve İngilizce Fransızca sözlük. Ayrıca French Conjugator'a da bağlantılı.

http://machaut.uchicago.edu/?resource=frengdict

Webster's Revised Unabridged Dictionary

G & C. Merriam Co., 1913, edited by Noah Porter) - The ARTFL Project The dictionary was provided by Patrick Cassidy of MICRA, Inc., Plainfield, NJ, USA

http://machaut.uchicago.edu/?resource=Webster%27s

Konu Sözlükleri: Bilgisayar / Bilişim, Bilim, Mühendislik ve Teknoloji

AF Acronym Finder

Bilgisayar, teknoloji, iletişim ve askerlikle ilgili 2 milyondan fazla kısaltmayı kapsar.

http://www.acronymfinder.com/

Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms

Bilgisayarın gelişimi, kişisel bilgisayarlar ve ağlar gibi konulardaki terimlerin kapsamlı açıklamalarının yer aldığı taranabilir bir kaynak.

http://www.oreillynet.com/search/

Free On-Line Dictionary of Computing (FOLDOC)

Bilgisayarla ilgili programlama dilleri, işletme sistemleri, ağlar, kuramlar, standartlar, projeler ve ürünlerin açıklamalarının yer aldığı bir kaynak.

http://foldoc.org/

Glossary of Computer Terms

Bilgisayarla ilgili terimlerin kısa açıklamalarını içerir. İki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde, yeni başlayanlar için temel bilgiler, ikinci bölümde ise, danışma sorularına yanıt olacak bilgiler yer almaktadır.

http://www.saugus.net/Computer/Terms/

ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science - Joan M. Reitz. [ 2000 ]

Kütüphane ve bilgi bilimleriyle ilgili çeşitli alanlarda kullanılan terimlerin açıklamalarına erişim sağlar. Kütüphanecilik dışında basım, yayım, bilgisayar bilimleri ve edebiyatla ilgili terimleri de kapsamaktadır.

http://www.wcsu.edu/library/odlis.html

Webopedia

Bilgisayar ve internet teknolojileriyle ilgili terimlerin açıklamalarını içermektedir.

http://www.webopedia.com/

Konu Sözlükleri: Sağlık Bilimleri

Allergy Dictionary

Alerji, alerji yapan iç ve dıs faktörler ve hastalar üzerindeki reaksiyonlarıyla ilgili bilgiler içermektedir.

http://www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/allergy.html

The Diabetes Dictionary

Şeker hastalığı, etkileri ve tedavisiyle ilgili terimlere ait açıklamalar içermektedir.

http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/dictionary/index.aspx

Glossary of Dental Terms - ADA

Diş hekimliği ile ilgili terimler.

http://www.ada.org/public/resources/glossary.asp

Glossary of Psychiatry and Neurology

Psikiyatri ve nörolojiyle ilgili terimlere ait açıklamaları içermektedir.

http://www.abess.com/glossary.html

Konu Sözlükleri: Sosyal ve Beşeri Bilimler

A Dictionary of Philosophical Terms and Names

Felsefeyle ilgili teknik terimler ve bu alandaki ünlü kişilerle ilgili kısa bilgiler içerir.

http://www.philosophypages.com/dy/index.htm

EPA Glossary: Terms of Environment

Çevre ve çevresel faktörlerle ilgili terimler ve açıklamalarını içermektedir.

http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/termsandacronyms/search.do

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science - Joan M. Reitz. [ 2000 ]

Kütüphane ve bilgi bilimleriyle ilgili çeşitli alanlarda kullanılan terimlerin açıklamalarına erişim sağlar. Kütüphanecilik dışında basım, yayım, bilgisayar bilimleri ve edebiyatla ilgili terimleri de kapsamaktadır.

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı