Anasayfa

Personel

İDARE

 

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Şef

 

Ali AYGÜN

Murat Bahadır ÇAM

Emin DEMİR

 

aaygun64@odu.edu.tr

bahadircam@odu.edu.tr

e_demir@odu.edu.tr 

 

5702

5704

5705

 

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

(Sekretarya, EBYS ve Yazı İşleri Birimi, İhale ve Doğrudan Temin Birimi, Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt Birimi, Taşınır Kontrol Birimi)
 

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Sürekli İşçi

Bülent TOPRAK

Ayfer ALPER

Mehmet ÖZTÜRK

bmurattoprak@hotmail.com 

ayfer293@hotmail.com

mehmetozturk@odu.edu.tr 

5710

5714

5702

 

TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ

(Danışma Kütüphaneciliği, e-Kaynaklar, Veritabanları ve Açık Erişim Birimi, Koleksiyon Geliştirme Birimi, Kataloglama ve Sınıflama Birimi, Otomasyon ve Bilişim Hizmetleri, Süreli Yayınlar Birimi, Kütüphanelerarası İşbirliği, Görsel-İşitsel Koleksiyon ve Erişilebilirlik Birimi, Nadir Eserler Birimi, Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Oryantasyon Birimi)
 

Şef

Kütüphaneci

Kütüphaneci

Memur

Emin DEMİR

Uğur DONBAY

Dursun KALKAN

Gülseren PALAK

e_demir@odu.edu.tr

ugurdonbay@odu.edu.tr 

dursunkalkan@odu.edu.tr

gulserenpalak@odu.edu.tr 

5705

5717

5719

5715

 

KULLANICI HİZMETLERİ BİRİMİ

(Genel Koleksiyon Birimi, Ödünç Verme ve Danışma, Fotokopi Birimi)
 

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Sürekli İşçi

Gülnur USTA MERT

Halit ÇALIŞ

Samet HEKİMOĞLU

gulnurustamert@hotmail.com 

halit.calis@hotmail.com 

samethekimoglu@odu.edu.tr 

5720

5700

5720

 

YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ

Sürekli İşçi Turgay DEMİRTAŞ   5730
Güvenlik     5700

 

 

 

Danışma hizmetleri, soru, görüş ve önerileriniz için  kddb@odu.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı