Anasayfa

İntihal Tespit Programı

 Aşağıdaki kılavuzları, dokümanları ve uyarıları mutlaka inceleyiniz.

Turnitin

-Giriş yapmak için tıklayınız.  

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler,usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin'i kullanmak isteyen akademik personelin odu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresleri ile kddb@odu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, iletişim ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Turnitin, EKUAL kapsamına alındığı için; Merkez Kütüphanemizin Turnitin Sistem Yönetici Yetkileri arasında "Depodan Ödev Kaldırma Yetkisi” ve “Silinmiş Doküman ID Tespit Etme Yetkisi” bulunmamaktadır. Oluşabilecek hata durumlarında, zaman kaybı yaşamamanız için; aşağıdaki aşama çok önemlidir:

-Tez ya da ödev yüklemesi yapılırken "İsteğe Bağlı Ayarlar" kısmına MUTLAKA giriş yapılmalıdır.

-Danışmanlar; Tez, ödev, vb. dokümanları yüklerken her zaman"DEPO YOK" seçeneğini işaretlemelidirler.

Öğretmen ara yüzünde bulunan “Hızlı Gönder/Quick Submit” seçeneği seçilerek ya da “Standart Depo” seçeneği işaretlenerek yapılan yüklemeler; doğrudan depoya gideceğinden aynı doküman tekrar yüklendiğinde % 100 ya da buna yakın bir benzerlik oranı çıkacaktır. Bu durumda Depo Sorunu için Ekual'ın Duyurusu ve Çözümü adlı dokümandan yararlanabilirsiniz.

 

iThenticate

-Giriş yapmak için tıklayınız.  

iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalarındaki intihalleri tespit etmek amacıyla hizmete sunulmuştur. Yani, Lisans Anlaşmaları gereği, öğrenci ödevleri ve tezler kapsam dışındadır, Sadece Makale Taranabilir. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir. 

Programı kullanmak isteyen akademik personelin odu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresleri ile kddb@odu.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, iletişim ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri yeterlidir. 

iThenticate Hakkında Yasal Uyarı:

  • "iThenticate" için imzalanan lisans anlaşması (http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/lisans-anlasmalari/#ithen)  "öğrenci ödevi" ve "tez"leri kapsam dışı bırakmakla birlikte, "doktora derecesi ve daha üstü akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri"ne kullanım hakkı vermektedir.
  • Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır, Sadece Makalelerdeki İntihal Tespiti için Kullanılmalıdır.
  • Ayrıca, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin (ticari olsun ya da olmasın); kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. Lisans Anlaşmasındaki bu sınırlama; sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolü ile ilgili bir durum söz konusu değildir.
  • Kullanıcılarımızın hesaplarının
  • aynı zamanda kurmumuza ait admin hesabımızın kapatılmaması
  • ve hukuksal sorunlar yaşanmaması için

söz konusu kısıtlamalara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı