Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız Covid 19 Salgını Sürecinde bilgi ve belge sağlama protokollerine önlem ve tedbirler alarak devam etmektedir.

Kitap tarayıcı ve kitap sterilizasyon teknolojilerine sahip olan Başkanlığımız Covid 19 Salgını Sürecinde sürdürdüğü bilgi ve belge protokolleri kapsamında diğer kurumlarla işbirliği faaliyetlerine devam etmektedir. Başkanlığımız üniversitemizin ve diğer kurumların mensuplarından gelen talepleri değerlendirerek araştırma süreçlerinin aksamadan devam etmesine destek sağlamaktadır.

Sahip olduğumuz süreli yayınlar arşivinden ve geniş basılı bilgi kaynakları koleksiyonlarımızdan makale ve kitap talebinde bulunan kurumlar, akademisyenler ve araştırmacılar için makaleler taranarak Türkiye Belge Sağlama Sistemi aracılığıyla, kitaplar ise sterilize edildikten sonra Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi aracılığıyla ilgili kurumlara, akademisyenlere ve araştırmacılara gönderilmektedir. Yükseklisans/Doktora öğrencileri de Başkanlığımızın bilgi ve belge sağlama protokollerinden yararlanmaktadırlar.


Eklenme Tarihi : 20-05-2020 12:56:25