Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İlahiyat Fakültesi'ne yönelik olarak Almanhal Veritabanı Kullanıcı Eğitimi çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Fakültenin talepleri değerlendirildi.

Başkanlığımız tarafından 22/05/2020 tarihinde Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen Almanhal Veritabanı Kullanıcı Eğitimi'ne İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Orhan İYİBİLGİN ve akademisyenlerimiz katılım sağladılar.  Çevrimiçi ortamda düzenlenen etkinlikte, İlahiyat Fakültesi akademik personelleri kurumsal aboneliğimiz kapsamı dışındaki bilgi kaynağı paketlerine erişim sağlayabilmek için Başkanlığımızdan talepte bulundular. Talepler neticesinde Almanhal veritabanının kurumsal abonelik kapsamı dışında kalan kitap, dergi, tez, rapor, vb. gibi bilgi kaynağı paketleri Techknowledge tarafından 31/08/2020 tarihine kadar deneme erişimi açılmıştır. 

Almanhal veritabanı, "İlahiyat ve İslam Araştırmaları" için Orta Doğu'daki yayıncılardan derlenmiş bilimsel içeriği Arapça olarak araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Orta Doğu'nun önde gelen güvenilir yayıncılarının akademik araştırmaları ve araştırma kuruluşlarının çalışmaları bu platformda bir araya getirilmiştir. Platform sahip olduğu içeriğiyle "İş Dünyasında İslam, Tıpta İslam, Siyasette İslam" gibi konular çerçevesinde araştırmalar ve karşılaştırılmalar yapılabilmesine imkanlar sunmaktadır.

Almanhal Veritabanı Erişim Adresi: https://platform.almanhal.com/


Eklenme Tarihi : 04-06-2020 09:57:20