KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Yararlı Bağlantı Adresleri
Açık Erişimli e-Kaynaklar Derlemesi Açık Erişimli E-Kaynaklar Elektronik ortamda bulunan açık erişimli (Open Access) bilgi kaynağı sitelerine erişim sağlayacağınız bir derlemedir.
ULAKBİM-EKUAL https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/  Üniversiteler ve Polis Akademisi'nin erişimine açılan veritabanlarına erişim sağlayabilirsiniz.
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu - ANKOS https://ankos.org.tr/tr/ Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmektir.
Türkiye'deki Üniversite Kütüphaneleri Üniversite Kütüphaneleri Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin internet sitelerine dair derlememize erişim sağlayabilirsiniz.
DergiPark http://dergipark.gov.tr/ TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.
TR-Dizin https://trdizin.gov.tr/ Araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir (Eski adı: Ulusal Veri Tabanları-UVT)
Ulusal Toplu Katalog (To-Kat) http://www.toplukatalog.gov.tr/  Türkiye’deki üniversite ve araştırma kütüphanelerinin toplu kataloğudur.
CORE https://core.ac.uk/ Dünyanın en büyük açık erişim araştırma makaleleri koleksiyonu.
DOAJ https://doaj.org/ Açık erişimli dergiler ve makalelerede tarama yapılmaktadır.
OpenAIRE https://www.openaire.eu/ Yayınların, veri setlerinin ve projelere ait çıktıların toplanması, belirlenmesi ve listelenmesi gibi teknik hizmetler sunmaktadır. Yayın ve veri bir arşivde depolanıp Ufuk 2020 kapsamında üretildiğine dair doğru bir şekilde tanımlandığında OpenAIRE portalı tarafından otomatik olarak toplanır.
Z39.50 Bağlantılı Üniversite Kütüphaneleri http://opac.bilgi.edu.tr:211/z39m TOKAT'a dahil olmayan; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve diğerlerini bir arayüzden arayabilirsiniz.
Halk Kütüphaneleri Toplu Kataloğu (KOHA) http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl  Türkiye’deki halk kütüphanelerinin koleksiyonu üzerinde toplu tarama yapar.
WolrdCat http://www.worldcat.org/  Dünya çapında 10.000’e yakın kütüphanenin katalog verilerine erişim sağlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Film Mirasım https://filmmirasim.ktb.gov.tr/ Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla oluşturduğu 1895'ten 1960 sonrasına video arşivini içerir.
Türkiye Yazma Eserler Toplu Kataloğu http://www.yazmalar.gov.tr/katalog-tarama  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Yazma eserlere  erişim sağlayabilirsiniz.
YÖK Ulusal Tez Kataloğu https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  YÖK bünyesinde yer alan tezlere erişim sağlayabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti-Tüm Kurumlar https://www.turkiye.gov.tr/kurumlar?kurumHarf=A Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait temel yasama, yürütme ve yargı kurumları ile Özel Kuruluşların listesini bulabilirsiniz.
Milli Kütüphane http://www.millikutuphane.gov.tr/ Millî kütüphane, ülke için en önemli bilgi deposu olarak hizmet vermek üzere kurulmuş bir kütüphanedir.
Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/  Görme engellilerin, bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlayarak eğitim ve öğretimlerine destek olmaktadır.
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)

http://www.isam.org.tr/ 

İSAM'ın katalog ve veritabanları için kullanılır.
Pub-Med Tarama

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=itrtublib&term=

Moleküler, biyoloji, genetik ve tıp bilimleriyle ilgili konulara erişim sağlayabilirsiniz.
Sözlük ve Kelime Çözücü http://pauctle.com/ Osmanlıca, Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Türkmence sözlükler
Tanıklı Türkçe Sözlük (TEBDİZ) http://tebdiz.com/ Tarih ve edebiyat metinleri bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü
     

Ekleme tarihi: 14-03-2019 16:50:44 Güncellenme tarihi: 10-01-2024 15:42:48