KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanımız Ali Aygün'den 59. Kütüphane Haftası Mesajı

Bilgi ve Teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde, internet vasıtası ile her türlü bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, bilginin doğrusunu ayırt edebilmek de gerekli hale gelmektedir. Çünkü araştırırken, çalışırken, hayatın herhangi bir anında, hatta bir haber satırında bile; onlarca yanlış bilgiyle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de bilgiyi tasnif eden, yararlı bilgiyi yararsızdan ayıran, doğru bilgiye güvenilir yoldan ve hızlı şekilde erişilmesi için hizmet veren Bilgi Merkezlerine ihtiyaç duyuyoruz.

“Bilgi” kavramını toplumsal hayatın ana öğesi olarak temellendirirsek; okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir toplumun ve neslin temellerini atmış oluruz. Bunun için, binlerce yıllık mazisinde aklını ve kalbini birleştirmiş Milletimizin tarihi değerleri ile evrensel değerler arasında doğal bir bağ kurmamız yeterlidir. Bu bağ sayesinde öğrendiği bilgiyi aklın ve vicdanın süzgecinden geçirebilen bir nesil ve bu neslin gelecekte inşa ettiği bir Bilgi Toplumu oluşturabiliriz. Bilim, Araştırma ve Eğitim Kurumlarının, Üniversitelerin, Okulların ve Kütüphanelerin bu Bilgi Toplumuna sağlayacakları katkılar; Ülkemizin gelecek günlerine bırakacağımız en güzel miras olacaktır.  Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olunması gerektiğinin, farkındayız. Bu vesileyle, başta kitap ve kütüphane dostları olmak üzere herkesin 59. Kütüphane Haftası’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Ali AYGÜN
Daire Başkanı


Eklenme Tarihi : 29-03-2023 13:50:17