KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Kütüphaneler Arası İşbirliği/ILL

Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)-Bilgi Kaynağı Paylaşım Politikamız

Talepte Bulunan Kütüphane/Bilgi Merkezinin Yükümlülükleri

 1. Kütüphanelerarası ödünç verme/belge sağlama hizmetinden; Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) protokolüne dâhil olan üniversite kütüphaneleri ve bilgi merkezleri yararlanabilir.
 2. Birim kütüphanelerimizden talep edilen bilgi kaynakları, birim kütüphanelerimizin politikalarına bağlı kalmak şartı ile ödünç verilebilir.
 3. Bir kütüphane/bilgi merkezi en fazla 5 adet talepte bulunabilir. Bilgi kaynağı, talepte bulunan kütüphane/bilgi merkezine en fazla 30 gün süreyle ödünç verilir. Ödünç bilgi kaynağı almak isteyen kütüphane/bilgi merkezinin hesabında iadesi gecikmiş bilgi kaynağı bulunduğunda; söz konusu kütüphane/bilgi merkezinden gelecek talepler işleme konulmaz.
 4. Bilgi Kaynakları, başka bir kullanıcı tarafından rezerve edilmemiş ise, 1 (bir) kez uzatma işlemi yapılabilir.
 5. İstekte bulunulmadan önce; talep edilecek olan bilgi kaynağının kütüphanemizde olup olmadığı kütüphanemiz kataloğundan kontrol edilmeli ve bilgi kaynağına ait bibliyografik künye bilgileri eksiksiz olarak tarafımıza KİTS platformu üzerinden bildirilmelidir.
 6. Posta/Kargo ücreti istekte bulunan talepte bulunan kütüphane/bilgi merkezi tarafından karşılanır.
 7. Kütüphanemiz gerekli gördüğü takdirde ödünç verilen bilgi kaynağı için, kullanım süresi dolmadan “geri çağırma” işlemi yapma hakkına sahiptir. Geri çağırma isteğinin kesinleşmesi durumunda isteyen taraf bilgi kaynağını göndermekle yükümlüdür.
 8. Nadir Eserler, Referans Kaynaklar, Rezerv Eserler, Özel Koleksiyonlar, Görsel-İşitsel Materyaller ödünç verilmez.
 9. Bilgi kaynağı içerisinden bölüm kopyası istenmesi durumunda, telif hakkı uygulamalarına göre; bir bilgi kaynağının en fazla % 10’u (yüzde on) kopyalanabilir.
 10. Kopyalanan bir bilgi kaynağının basılı doküman olarak talep edilmesi durumunda, Ordu Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu fotokopi ücreti tarifesi uygulanır. Fotokopi ücreti, dekontun tarafımıza gönderilmesi şartı ile Ordu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın banka hesabına yatırılır.
 11. Bilgi Kaynağının geciktirilmesi, kaybolması, zarar görmesi veya iade edilmemesi durumlarında Ordu Üniversitesi Kütüphane Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Ordu Üniversitesi Kullanıcılarının Yükümlülükleri

 1. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) protokolüne dâhil olan üniversite kütüphaneleri ve bilgi merkezlerinden üniversitemiz akademik personeli, idari personeli, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri yararlanabilir.
 2. Diğer kütüphane/bilgi merkezlerine ait birim kütüphanelerden talep edilen bilgi kaynakları, birim kütüphanelerin politikalarına bağlı kalmak şartı ile ödünç verilebilir ya da hiç ödünç verilmeyebilir.
 3. Kullanıcımızın gecikmiş işlem bedeli ödemesini gerektiren bir durum olmadığı sürece; üzerinde kütüphanelerimize ait sınırlamalar dâhilindeki sayıda bilgi kaynağı olsa bile; kullanıcımız diğer kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin ödünç sınırlamalarına veya gecikmiş işlem yaptırımlarına bağlı kalmak şartı ile bu hizmetten yararlanabilir.
 4. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından rezerve edilmemiş ise; diğer kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin ödünç sınırlamalarına bağlı kalmak ve kütüphanemize bildirmek şartı ile kullanıcılarımız uzatma talebinde bulunabilirler.
 5. İstekte bulunulmadan önce; talep edilecek olan bilgi kaynağının ilgili kütüphanede olup olmadığı kütüphane kataloğundan kontrol edilmelidir. Bilgi kaynağına ait bibliyografik künye bilgilerinin eksiksiz olarak tarafımıza e-posta yoluyla bildirilmesi yeterlidir. Bilgi kaynağı kütüphanemize ulaştığında, Kütüphanelerarası Ödünç Materyal Teslim Formu kullanıcılarımız tarafından doldurularak teslim alınmalıdır.
 6. Bilgi kaynağının kütüphanemize getirilmesinde posta/kargo ücreti talep eden kullanıcı tarafından karşılanır. Bilgi kaynağının geri gönderilmesinde posta/kargo ücreti üniversitemiz tarafından karşılanır.
 7. Diğer kütüphaneler/bilgi merkezleri gerekli gördüğü takdirde; ödünç verilen bilgi kaynağı için, kullanım süresi dolmadan “geri çağırma” işlemi yapma hakkına sahip olabilirler. Geri çağırma isteğinin kesinleşmesi durumunda, kullanıcılarımız bilgi kaynağını tarafımıza iade etmek ile yükümlüdür.
 8. Diğer kütüphane/bilgi merkezlerine ait Nadir Eserler, Referans Kaynaklar, Rezerv Eserler, Özel Koleksiyonlar, Görsel-İşitsel Materyaller gibi bilgi kaynakları kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin politikalarına bağlı kalmak şartı ile ödünç verilebilir ya da hiç ödünç verilmeyebilir.
 9. Kullanıcılarımızın bilgi kaynağı içerisinden bölüm kopyası istemesi durumunda, telif hakkı uygulamalarına göre; kullanıcımız bir bilgi kaynağının en fazla % 10 (yüzde on) kopyasına ulaşabilir.
 10. Kopyalanan bir bilgi kaynağının basılı doküman olarak talep edilmesi durumunda, kütüphanelerin/bilgi merkezlerinin politikalarına bağlı kalmak şartı ile fotokopi ücreti tarifesi uygulanabilir. Uygulanan fotokopi ücreti tarifesini, kullanıcımız belirtilen banka hesabına ödemek ile yükümlüdür.
 11. Bilgi kaynağının geciktirilmesi, kaybolması, zarar görmesi veya iade edilmemesi durumlarında diğer kütüphane/bilgi merkezlerinin politika, yaptırım, yönerge vb. hükümlerinden kullanıcılarımız sorumludur.

Ekleme tarihi: 09-01-2019 07:54:43 Güncellenme tarihi: 23-01-2019 09:57:15