KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel
İDARE

Daire Başkanı

Şube Müdürü (İdari Hizmetler, Kalite Yönetimi)

Şube Müdürü (Mali Hizmetler)

Şube Müdürü (Teknik, Kullanıcı ve Kurum Arşivi Hizmetleri)

Ali AYGÜN

Melek YALKIN

Murat Bahadır ÇAM

Emin DEMİR

aaygun64@odu.edu.tr

melekyakin@odu.edu.tr

bahadircam@odu.edu.tr

e_demir@odu.edu.tr 

5702

5706

5704

5705 - 2940

İDARİ HİZMETLER
(Sekretarya, EBYS ve Yazı İşleri Birimi, Süreli Yayınlar)

Memur

Ayfer ALPER

ayfer293@hotmail.com

5711

MALİ HİZMETLER
(İhale ve Doğrudan Temin Birimi, Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt Birimi, Taşınır Kontrol Birimi)

Bilgisayar İşletmeni

Bülent TOPRAK

bmurattoprak@hotmail.com 

5710
TEKNİK HİZMETLER ve KULLANICI HİZMETLERİ
(Danışma Kütüphaneciliği, e-Kaynaklar, Açık Erişim, Kataloglama ve Sınıflama, Otomasyon ve Bilişim, Kütüphanelerarası İşbirliği, Halkla İlişkiler, Oryantasyon, Genel Koleksiyon, Süreli Yayınlar, Dijital Kütüphane, Ödünç Verme ve Danışma)

Kütüphaneci

Kütüphaneci

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Sürekli İşçi

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Memur

Hizmetli

Bekçi

Dursun KALKAN

İdem KÜLEKCİ

Mehmet ŞAHİN

Gülseren PALAK

Mehmet ÖZTÜRK

Hüseyin YILMAZ

Harun ÖZCAN

Abdulkadir KARADAŞ

Umut YANKUNCU

Ayfer BEYAZ

Halit ÇALIŞ

dursunkalkan@odu.edu.tr

idemkulekci@odu.edu.tr

mehmetsahin@odu.edu.tr

gulserenpalak@odu.edu.tr

mehmetozturk@odu.edu.tr

huseyinyilmaz@odu.edu.tr

harunozcan@odu.edu.tr

abdulkadirkaradas@odu.edu.tr

umutyankuncu@odu.edu.tr

ayferbeyaz@odu.edu.tr

halit.calis@hotmail.com

5719

5712

5713

5715

5717

5700

5700

5700

5700

5720

5721

KURUM ARŞİVİ ve AÇIK ARŞİV
(Devir alma, Tasnif, Dijitalleştirme, Belge Sağlama, Yararlanma, Ayıklama, İmha; Açık Arşiv)

Sürekli İşçi

Samet HEKİMOĞLU

samethekimoglu@odu.edu.tr 

2942

YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ
Sürekli İşçi Sevinç ŞEKEROĞLU   5730
Sürekli İşçi Kadir SAKARYA   5730
Banko     5700

---> Danışma hizmetleri, soru, görüş ve önerileriniz için  kddb@odu.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Ekleme tarihi: 09-01-2019 07:00:06 Güncellenme tarihi: 27-02-2024 11:21:53