Hızlı Erişim

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel
İDARE

Daire Başkanı

Şube Müdürü (İdari ve Mali Hizmetler)

Şube Müdürü (Teknik, Kullanıcı ve Kurum Arşivi Hizmetleri)

Ali AYGÜN

Murat Bahadır ÇAM

Emin DEMİR

aaygun64@odu.edu.tr

bahadircam@odu.edu.tr

e_demir@odu.edu.tr 

5702

5704

5705 - 2940

İDARİ HİZMETLER
(Sekretarya, EBYS ve Yazı İşleri Birimi, Bina Teknik Destek)

Memur

Sürekli İşçi

Ayfer ALPER

Mehmet ÖZTÜRK

ayfer293@hotmail.com

mehmetozturk@odu.edu.tr 

5714

5702

MALİ HİZMETLER
(İhale ve Doğrudan Temin Birimi, Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt Birimi, Taşınır Kontrol Birimi)

Bilgisayar İşletmeni

Bülent TOPRAK

bmurattoprak@hotmail.com 

5710
TEKNİK HİZMETLER ve KULLANICI HİZMETLERİ
(Danışma Kütüphaneciliği, e-Kaynaklar, Açık Erişim, Kataloglama ve Sınıflama, Otomasyon ve Bilişim, Kütüphanelerarası İşbirliği, Halkla İlişkiler, Oryantasyon, Genel Koleksiyon, Süreli Yayınlar, Dijital Kütüphane, Ödünç Verme ve Danışma)

Kütüphaneci

Kütüphaneci

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Uğur DONBAY

Dursun KALKAN

Mehmet ŞAHİN

Gülseren PALAK

ugurdonbay@odu.edu.tr 

dursunkalkan@odu.edu.tr 

-

gulserenpalak@odu.edu.tr 

5717

5719

5709

5715

KURUM ARŞİVİ HİZMETLERİ
(Devir alma, Tasnif, Dijitalleştirme, Belge Sağlama, Yararlanma, Ayıklama, İmha)

Bekçi

Sürekli İşçi

Halit ÇALIŞ

Samet HEKİMOĞLU

halit.calis@hotmail.com

samethekimoglu@odu.edu.tr 

 2941

2942

YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ
Sürekli İşçi Sevinç ŞEKEROĞLU   5730
Sürekli İşçi Mahmut ÇAKIR   5730
Güvenlik     5700

---> Danışma hizmetleri, soru, görüş ve önerileriniz için  kddb@odu.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Ekleme tarihi: 09-01-2019 07:00:06 Güncellenme tarihi: 03-06-2020 09:45:47